ABOUT

Luxemburg kindje kijkt naar drinkende kalfjes

Wat is Milk & Health?

Deze website heeft tot doel om de samenhang tussen de consumptie van melk, melkproducten en hun gezondheidsuitwerking bloot te leggen op basis van wetenschappelijke navolgbare informatie.  Daarbij zal noodzakelijkerwijze van melk in meervoud worden gesproken. Melk kan door de huidige laboratoriumtechnieken sterk gedifferentieerd worden, zodat enerzijds duidelijk wordt welke componenten van melk en welke elementen van melkbehandeling de gezondheid schaden dan wel bevorderen. Melk is derhalve niet gelijk aan melk en de generaliserende wijze hoe over melk geschreven wordt, is achterhaald. Op deze website kunt u derhalve informatie vinden afkomstig uit verschillende wetenschappelijke disciplines om inzicht te geven in uiteenlopende aspecten van melk en gezondheid.

Behind Milk & Health

De content van deze website staat onder verantwoordelijkheid van Prof. Dr Ton Baars en Dr Catharina Berge. Samen treden zij op als consultants voor rauwe melk productie.

ton-baars-2016-web

Als landbouw ecoloog heeft Ton Baars grote interesse in het voorkomen van problemen, zo ook gezondheidsproblemen. Door lidmaatschap aan verschillende maatschappelijke instanties (Weston Price Foundation, Price Pottenger Foundation, Slow Food, Biologisch-Dynamische Vereniging, Genootschap voor Melkkunde) en door eigen wetenschappelijk onderzoek, ontstond de behoefte om de kennis die daarbij gegenereerd werd met elkaar te verbinden en in een samenhangend geheel te presenteren. Ton Baars was senior onderzoeker voor melkkaliteit en dierwelzijn op het Zwitserse Forschungsinstut für Biologische Landbau in Frick (CH) tot medio 2018. Hij heeft 25 jaar als onderzoeker grasland en dierhouderij gewerkt op het Louis Bolk Instituut in Driebergen (NL) (1980-2005) en heeft 6 jaar lang de 1e leerstoel bekleed voor biologisch-dynamische landbouw aan de Universiteit Kassel te Witzenhausen (D) (2005-2011). In al deze posities was onderzoek aan verschillende aspecten van melkkwaliteit een doorgaand thema in zijn werk.

Ton Baars was tot December 2018 lid van the Board of Directors van het internationale Raw Milk Institute (www.rawmilkinstitute.org) en is adviseur van het Duitse Vorzugsmilchverband (www.milch-und-mehr.de). Vanuit deze functies heeft hij interesse in verse, onbehandelde melk en is hij betrokken bij internationale discussies rondom melk en gezondheid.

Er zijn verschillende video’s via Youtube te zien. De eerste gaat over ‘weidemelk’ en de relatie tussen beweiding, grasopname en de vetzuursamenstelling. Deze video is in het Engels. De tweede video is een uitgebreide video over verschillende aspecten rondom rauwe melk en gezondheid. Deze video is in het Duits. Tenslotte werd in Zweden een voordracht gehouden over het thema rauwe melk, gezondheid en gevaren. Deze video is tweetalig, Duits en Zweeds.

Dr. Anna Catharina (Cat) Berge is een Zweedse dierenarts en epidemioloog met ervaring in dierlijke voedselproductie van boerderij tot bord (farm to fork). Dr. Berge’s ervaring rijkt van het directe werk in de praktijk van de veehouderij, grote landbouwhuisdieren, wetgeving rondom diergezondheid en humane gezondheid t/m wetenschappelijk onderzoek aan humane gezondheid. Dr. Berge werkte in een diergeneeskundige praktijk in Zweden, hield zich vervolgens bezig met wetgeving en politiek binnen de diergeneeskunde, voor de Europese Commissie met zaken rondom grensoverschrijdende beheersing van dierziekten, BSE, residuen van geneesmiddelen bij de controle van Salmonella en de traceerbaarheid van producten. In de Verenigde Staten deed zij vervolgens 10 jaar onderzoek naar zoonoses in de melkveehouderij, met name aan bacteriën als Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, evenals de antibiotica resistentie van bacteriën. Zij voltooide haar Masterstudie op het gebied van de preventieve diergeneeskunde en schreef haar promotie onderzoek over vergelijkende pathologie. Tegenwoordig leeft zij in België en runt haar eigen internationale adviesbureau. Dr Berge is verder wetenschappelijk adviseur van de Universiteit in Gent voor de afdeling Epidemiologie, van waaruit zij tevens betrokken is bij het onderzoek naar bacteriële veiligheid en de antibiotica reductie.

Cat’s interesse in rauwe melk is ontstaan door een eigen allergie voor gepasteuriseerde melk en melkproducten. Na meer dan 20 jaar geleefd te hebben met melkallergie en de daaruit voortkomende vermindering van levenskwaliteit, wilde zij veilige, rauwe melk beschikbaar maken voor andere mensen die vergelijkbare problemen hebben. Zij ontdekte, dat er voor rauwe melk, evenals voor de meeste andere Europese levensmiddelen, hygiënische productiewijzen bestaan die berusten op de “finale genadeklap” door pasteurisatie, maar dat dit niet de enige manier is om voedselveiligheid te garanderen. Dr Berge ondersteunt op actieve wijze het werk van rauwe melk producenten om de bestaande risico’s vanuit een holistische benadering in te perken. Alle aspecten van gras tot melk worden daarbij in ogenschouw genomen. Haar uitgebreide kennis van verschillende melkveehouderijsystemen, in combinatie met haar epidemiologische, microbiologische en diergeneeskundige kennis en haar kennis rondom humane gezondheid leveren unieke vaardigheden op om veehouders te begeleiden in hun dagelijks werk teneinde een veilig en hygiënisch melkveehouderij bedrijf te kunnen leiden.

Anna Catharina Berge, DVM, MSc, MPVM, PhD

Berge Veterinary Consulting BVBA,

Belgium: Oulstbergstraat 24, 1570 Vollezele
Tel: +3254243554, Mobile: +32499703112

Website: http://bergevetconsulting.com

E-mail: cat@bergevetconsulting.com


VRIENDEN VAN MILK & HEALTH

Klik op het logo voor de website!

RawMilkCompany_2 

Hier kan uw logo prijken