ABOUT

Luxemburg kindje kijkt naar drinkende kalfjes

Wat is Milk & Health?

Deze website heeft tot doel om de samenhang tussen de consumptie van melk, melkproducten en hun gezondheidsuitwerking bloot te leggen op basis van wetenschappelijke navolgbare informatie.  Daarbij zal noodzakelijkerwijze van melk in meervoud worden gesproken. Melk kan door de huidige laboratoriumtechnieken sterk gedifferentieerd worden, zodat enerzijds duidelijk wordt welke componenten van melk en welke elementen van melkbehandeling de gezondheid schaden dan wel bevorderen. Melk is derhalve niet gelijk aan melk en de generaliserende wijze hoe over melk geschreven wordt, is achterhaald. Op deze website kunt u derhalve informatie vinden afkomstig uit verschillende wetenschappelijke disciplines om inzicht te geven in uiteenlopende aspecten van melk en gezondheid.

Behind Milk & Health

De content van deze website staat onder verantwoordelijkheid van Ton Baars, onderzoeker binnen de biologische landbouw. Als ecoloog heeft hij grote interesse in het voorkomen van problemen, zo ook gezondheidsproblemen. Door lidmaatschap aan verschillende maatschappelijke instanties (Weston Price Foundation, Price Pottenger Foundation, Slow Food, Biologisch-Dynamische Vereniging, International Society for Developmental Origins of Health and Disease (DOHAD), Genootschap voor Melkkunde) en door eigen wetenschappelijk onderzoek, ontstond de behoefte om de kennis die daarbij gegenereerd werd met elkaar te verbinden en in een samenhangend geheel te presenteren.

ton-baars-2016-web

Ton Baars is senior onderzoeker voor melkkaliteit en dierwelzijn op het Zwitserse Forschungsinstut für Biologische Landbau in Frick (CH). Hij heeft 25 jaar als onderzoeker grasland en dierhouderij gewerkt op het Louis Bolk Instituut in Driebergen (NL) en heeft 6 jaar lang de 1e leerstoel bekleed voor biologisch-dynamische landbouw aan de Universiteit Kassel te Witzenhausen (D). In al deze posities was onderzoek aan verschillende aspecten van melkkwaliteit een doorgaand thema in zijn werk.

Ton Baars is lid van the Board of Directors van het internationale Raw Milk Institute (www.rawmilkinstitute.org) en is adviseur van het Duitse Vorzugsmilchverband (www.milch-und-mehr.de). Vanuit deze functies heeft hij interesse in verse, onbehandelde melk en is hij betrokken bij internationale discussies rondom melk en gezondheid.

Er zijn verschillende video’s via Youtube te zien. De eerste gaat over ‘weidemelk’ en de relatie tussen beweiding, grasopname en de vetzuursamenstelling. Deze video is in het Engels. De tweede video is een uitgebreide video over verschillende aspecten rondom rauwe melk en gezondheid. Deze video is in het Duits. Tenslotte werd in Zweden een voordracht gehouden over het thema rauwe melk, gezondheid en gevaren. Deze video is tweetalig, Duits en Zweeds.

 


VRIENDEN VAN MILK & HEALTH

Klik op het logo voor de website!

RawMilkCompany_2 

 

 

 

 

 

 

Hier kan uw logo prijken